Βάλτερ Πούχνερ: Εκστατικοί χοροί προς τιμήν του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης.

Σ’ ένα άλλο δικτυωτό πλέγμα παραδόσεων και δοξασιών μπαίνουμε με τα αναστενάρια / nestinari στον ιστορικό χώρο της Ανατολικής Θράκης, όπου το έθιμο της εκστατικής πυροβασίας ήταν διαδομένο σε Έλληνες…

0 Comments