Βάλτερ Πούχνερ: OI PAΓIΣMENOI KAΘPEΦTEΣ THΣ TAYTOTHTAΣ – O σκηνικός πληθυσμός στα θεατρικά έργα της Λούλας Aναγνωστάκη

Tο θεατρικό έργο της Λούλας Aναγνωστάκη, στο σύνολο της σχεδόν σαραντάχρονης πορείας της[1], κατέχει μιαν ιδιάζουσα θέση στην ελληνική μεταπολεμική δραματουργία: καταγράφει τον κόσμο από την υποκειμενική πλευρά μιας εξαιρετικά…

0 Comments