Βάλτερ Πούχνερ: Χριστόφορος Γ. Χαραλαμπάκης, Η γλώσσα και το ύφος νεοελλήνων λογοτεχνών. Eπιμέλεια Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Νίκος Μαθιουδάκης. Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2021 (Miscelánea de Estudios Bizantinos y Neogriegos 6) σελ. 446.

Γλωσσολογία και λογοτεχνική κριτική     Mε τη χορηγία της Βουλής των Ελλήνων οι ερευνητές του Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Μελετών της Γρανάδας παρουσιάζουν στη σειρά δημοσιευμάτων του Κέντρου έναν…

0 Comments