Κωνσταντίνος Μπούρας: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα στο ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ.

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ!!! ΆΝΕΥ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ. Απόδειξη πως η παράδοση είναι πλούσια πηγή συγχρόνων καινοτόμων εμπνεύσεων. Τρεις άνδρες ερμηνεύουν με επιδαύριο τρόπο τρεις γιαγιάδες παλαιάς κοπής (κι εποχής) τόσο φτωχές που δεν…

0 Comments