Λένη Ζάχαρη: Τα ματωμένα «Ιουνιανά», 18 – 20 Ιουνίου 1863. Ένας σχεδόν άγνωστος Εμφύλιος…

Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πως από την Επανάσταση του 1821 οι επαναστατημένοι Έλληνες αγωνίζονταν να δημιουργήσουν θεσμούς για την διακυβέρνηση των πολιτικών πραγμάτων του τόπου. Οι πολιτικές περιπέτειες ξεκίνησαν από τις…

0 Comments