Ανθούλα Δανιήλ: Ουόλτ  Ουίτμαν, Τραγούδι του εαυτού μου Ι. Η πρώτη έκδοση (1855) ΙΙ. Η δεύτερη έκδοση (1891-92) Μετάφραση – Εισαγωγή- Σχόλια Δημήτρης Δημηρούλης Εκδ.Gutenberg 2023

Η Αμερική είναι ένα ποίημα μπροστά στα μάτια μας∙ η τεράστια γεωγραφία θαμπώνει τη φαντασία και δεν θα περιμένει πολύ για στίχους                                                   Έτσι έγραφε μεταξύ πολλών άλλων ο Ραλφ…

0 σχόλια