ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ «Ιστορική βιβλιοθήκη» IΣΤ 91 ⸺ 93.2, 94.3-4. Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

  Η δολοφονία τού Φιλίππου Β΄ στις Αιγές τής Μακεδονίας. (Επ’ ευκαιρία των πρόσφατων εγκαινίων τού αναστηλωμένου ανακτόρου τού Φιλίππου Β΄ στις Αιγές, σημ. Βεργίνα).   91 ⸺ 93.2 91.Όταν…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΣ  ⸺ ΕΛΙΚΟΡΡΟΟΣ

  ΄Αλλα δύο ωραιότατα επίθετα της αρχαίας Ελληνικής, συνδυασμός μελωδικότητας και ανάγλυφης παραστατικότητας. Είναι σύνθετα και έχουν κοινό το δεύτερο συνθετικό τους, το ουσιαστικό ῥοή.          Το καλλίρ(ρ)οος-ον, με πρώτο…

0 Comments