Σταύρος Γιαγκάζογλου: Μυστήριο ξένο και παράδοξο – Η ενανθρώπηση του Θεού και η θέωση του ανθρώπου

 Η σάρκωση του Θεού είναι ξένο και παράδοξο μυστήριο, δηλαδή γεγονός απρόσιτο και ακατανόητο για τα μέτρα της ανθρώπινης λογικής και εμπειρίας. Η ενανθρώπηση φαίνεται να είναι ακόμη πιο παράξενη…

0 Comments