Κώστας Ξ. Γιαννόπουλος: Πιερ Ζαν Ζουβ, «Μονάχος, γυμνός σε καρδιά, σε θέα»

Ο Πιέρ Ζαν Ζουβ προαισθάνεται την έλευση της καταστροφής  που πρόκειται να χτυπήσει αναπότρεπτα την Ευρώπη. Ο πόλεμος   είναι επί θύραις και δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, τίποτα ικανό να τον…

0 Comments