Γιάννης Κολοκοτρώνης: Σχόλιο στη Μάννα Προσκυνήτρια της Μεγαλόχαρης, του Θοδωρή Ποκαμισά

Στο προαύλιο που οδηγεί στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, χιλιάδες προσκυνητές ατενίζουν κάθε χρόνο, στις 15 Αυγούστου,  το υποβλητικό γλυπτό Η Μάννα Προσκυνήτρια της Μεγαλόχαρης του Θοδωρή Ποκαμισά. Αυτό…

0 Comments