Χρήστος Αντωνίου: Ο πωλητής ποιημάτων

Ήταν τότε που δούλευα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών κι ερχόμουν στην Αθήνα Πάσχα και καλοκαίρι. Τότε λοιπόν κάποιο Πάσχα κάθισα για γρήγορο φαγητό στα Goody’s στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής,…

0 Comments