Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη (Γ, III, 1-2). Μετάφραση: Βασίλης Πανδής.

[Η ιστορία του μάντη Πολύιδου]   Νήπιος ακόμη, κυνηγώντας έναν ποντικό, ο Γλαύκος έπεσε μέσα σε ένα πιθάρι μέλι και έτσι σκοτώθηκε. Αφού εξαφανίστηκε το παιδί, αναζητώντας το παντού, ο…

0 Comments