Γεωργία Παπαδάκη: Βιώνοντας τη Μ. Εβδομάδα μέσα από την ποιητική ομορφιά των ύμνων της.

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ            Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καὶ μακάριος          ὁ δοῦλος  ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος  δὲ πάλιν ὃν…

0 Comments