Παυλίνα Παμπούδη: Σύντομη ιστορία του ανθρώπου – Η κλιματική αλλαγή ως εύλογη συνέπεια της εξέλιξης του είδους.

 Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα θηλαστικό τετράποδο, τριχωτό και παμφάγο, το οποίο εμφανίστηκε στον πλανήτη γη μάλλον εξαιτίας κάποιου  σφάλματος της εξέλιξης ή  κάποιου ατυχούς πειράματος (επικρατέστερη θεωρία).…

0 Comments