ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Από το “Σιλωάμ” (1948) στην “Οδό…” (1987). Περιδιαβάσεις στο πρώιμο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη

 Α΄μέρος: φιλολογικά   «Η Οδός...», «μονόπρακτο ή μια εικόνα», γράφτηκε κατά τη δήλωση του ίδιου του συγγραφέα το 1951 ή και νωρίτερα (το διαβάζει ο Αδαμάντιος Λεμός προς το τέλος…

0 Comments