Βάλτερ Πούχνερ: Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη

Tα θεατρικά έργα του Nίκου Kαζαντζάκη κατέχουν μια σημαντική θέση μέσα στο σύνολο του συγγραφικού του έργου, όχι μόνο από αριθμητική άποψη, αλλά και από την άποψη της ουσίας: είναι…

0 Comments