Ανθούλα Δανιήλ: Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, Γεωργίου Δροσίνη «Σπίθες στη στάχτη» Άτιτλα λυρικά τετράστιχα με ποικίλη θεματική. Εκδ.: Σύλλογος «Οι Φίλοι του Μουσείου Δροσίνη», Κηφισιά, 2024

Τακτικός στο ραντεβού του με το έργο του Γεωργίου Δροσίνη ο Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, ανέλαβε αυτή τη φορά να μελετήσει την ποιητική συλλογή του ποιητή «Σπίθες στη στάχτη». Η συλλογή…

0 Comments