ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Το «βάπτισμα» των αγαλμάτων. Πρωτοχριστιανική λατρεία και ελληνιστική εικονοτροπία

Στη Γεωργία   Η μαχόμενη Eκκλησία των πρώτων αιώνων είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους κατατρεγμούς των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ώς τα τέλη του 4ου αιώνα, που οδηγήσε στον υπόγειο κρυφό…

0 Comments