Βάλτερ Πούχνερ: Το θέατρο πέραν του σημείου

Μετά από το πέρασμα του άκρατου ενθουσιασμού των δεκαετιών του 1970 και 1980 για τη νέα μέθοδο[1] που ακολούθησε το δομισμό και τον αποδομισμό, και τη συσσώρευση μιας εκτεταμένης βιβλιογραφίας,…

0 Comments