Βάλτερ Πούχνερ: ΤΟΠΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ – Το δραματικό κείμενο στη θεατρική σκηνή  

Το συνέδριο για τα είκοσι χρόνια της ύπαρξης και λειτουργίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει τον τίτλο Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της σκηνής. Η…

0 Comments