Γεωργία Παπαδάκη. ΚΛΕΦΤΗΣ και άλλα συναφή…ευγενή επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα.

  Η λέξη «κλέφτης» είναι ο μεσαιωνικός τύπος τού αρχαίου ουσιαστικού κλέπτης, το οποίο παράγεται από το ρήμα κλέπτω (ομόρριζα: κλοπή, κλοπιμαῖος, κλεψύδρα,1 κλεψιά, κλέψιμο κ. ά.). Κλέφτες υπήρχαν, υπάρχουν…

0 Comments