Γεώργιος Κ. Τασούδης: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΗΛΘΕ!

«Βηθλεέμ ετοιμάζου∙ ευτρεπιζέσθω η φάτνη∙ το Σπήλαιον δεχέσθω, η αλήθεια ήλθεν∙ η σκιά παρέδραμε∙ και Θεός ανθρώποις, εκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς το καθ’ ημάς, και θεώσας το πρόσλημμα. Διο Αδάμ…

0 Comments