Αρχοντούλα Διαβάτη: “Βρήκε η νύφ’ το υνί πίσ’ απ’ ντην πόρτα..”

“Βρήκε η νύφ’ το υνί πίσ’ απ’ ντην πόρτα..”, έκφραση που ακουγόταν συχνά στο σπίτι, ειπωμένη συνήθως από τον πατέρα, ειρωνικά, περιπαιχτικά, για ένα επίτευγμα δυσανάλογα εύκολο, πασιφανές, μια επιτυχία…

0 Comments