Ιωάννης Κονδυλόπουλος: «Μετά τον μύθο, τι; Σκέψεις με αφορμή τα αρχαιόθεμα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου».[1]  

  Δύο «Μονόχορδα» (1979) του Ρίτσου, που οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η σημερινή εισήγηση: 1). 41: «Καλό προσωπείο, σε δύσκολους καιρούς, ο μύθος». 2). 286: «Τι ήσυχα…

0 σχόλια

Γιάννης Κονδυλόπουλος: Γιάννη Ρίτσου, «Ο αφανισμός της Μήλος»: μία ανάγνωση

Το 1969 ο Γιάννης Ρίτσος γράφει την ποιητική σύνθεση «Ο αφανισμός της Μήλος».2 Πρόκειται για έργο με ανάπτυξη σκηνική, ένα χορικό, οι στίχοι του οποίου κατανέμονται σε «τρεις γριές ξερακιανές,…

0 σχόλια