Γεωργία Παπαδάκη: Λειτουργίες της ανθρώπινης φυσιολογίας. Μέρος Β. ΓΑΡΓΑΡΑ ⸺ ΡΕΥΟΜΑΙ ⸺ ΧΑΣΜΟΥΡΙΕΜΑΙ ⸺ΡΟΧΑΛΙΖΩ

Το ουσιαστικό «γαργάρα» της καθομιλουμένης σχηματίστηκε από το ηχομιμητικό (από τον ήχο γαρ-γαρ) ρήμα γαργαρίζω-ἀναγαργαρίζω,1 το οποίο σημαίνει κάνω γαργάρα. Στους Δειπνοσοφιστές ο Αθήναιος αναφέρεται σε έναν καλοφαγά που παράγγελνε στους μαγείρους…

0 Comments