Λένη Ζάχαρη: Ελληνική Επανάσταση: Σημείο γένεσης της Νεότερης Ελλάδος

  Η προσέγγιση και ερμηνεία της Ελληνικής Επανάστασης είναι αλήθεια ότι "έχει περάσει από σαράντα κύματα". Τι ήταν, πώς ήταν, τι είδους ήταν, κ.ά. Εκείνο όμως που παραμένει αδιαμφισβήτητο είναι…

0 Comments

Χρ. Δ. Αντωνίου: Ο ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος- «Παίζων» παρά «σπουδάζων».

Η ποιητική παραγωγή στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774-1821) ήταν λίγη σε ποσότητα και χαμηλή σε ποιότητα. Στα γνωστά ποιήματα π.χ. Ρωσσαγγλογάλλος και του Ν. Πίκκολου  αυτό που βαραίνει είναι…

0 Comments

Λένη Ζάχαρη: Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η επίδρασή του στην πορεία του Γένους

Στα μισά του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου (1750-1821) διαμορφώνεται στον Ελλαδικό χώρο μια πνευματική κίνηση, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής παιδείας, με αντικειμενικό σκοπό…

0 Comments

Χρ. Δ. Αντωνίου:  Στοχασμοί Κρίτωνος και η διακήρυξη του Ιλαρίωνος.

Η πολεμική των Διαφωτιστών ενάντια στον ανώτερο κλήρο είχε γίνει το πρωταρχικό μέλημά τους στις δύο δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 1821. Στο προηγούμενο τεύχος του Περί ου είδαμε…

0 Comments

Χρήστος Αντωνίου:  Μικρή διαδρομή στον πόλεμο των φυλλαδίων στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774-1821).

Για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1774-1821) η χριστιανική Εκκλησία αποτελούσε τον βασικό αντίπαλο στον αγώνα του για την  πνευματική και εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων, γιατί υπέθαλπε την ανεξέλεγκτη πίστη που οδηγούσε…

0 Comments