Χρήστος Αντωνίου:  Μικρή διαδρομή στον πόλεμο των φυλλαδίων στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774-1821).

Για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1774-1821) η χριστιανική Εκκλησία αποτελούσε τον βασικό αντίπαλο στον αγώνα του για την  πνευματική και εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων, γιατί υπέθαλπε την ανεξέλεγκτη πίστη που οδηγούσε…

0 Comments