Λένη Ζάχαρη: Οι «φίλοι» μας τα ζώα και λοιπά παραμύθια…

Γι' άλλα ξεκινάς και άλλα τελικά γράφεις, γιατί η ζωή είναι αναπάντεχη και κρύβει εκπλήξεις δυστυχώς όχι ευχάριστες τις περισσότερες φορές. Ενώ στο μυαλό μας - εκτός από τη φαιά…

0 Comments

ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Άνθρωποι και ζώα. Πολιτισμολογικές σημειώσεις για μια αμφίσημη σχέση  

Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα καθρεφτίζει τη σχέση του με την ίδια τη ζωή, τη βιολογική βάση της ύπαρξής του. Η εξέλιξη των ελληνικών θεοτήτων της αρχαιότητας, από…

0 Comments