Δημήτρης Γαβαλάς: ‘Χθόνια’ και ‘Ουράνια’ Μαθηματικά και Αριθμός

Υπάρχει μια κοινή αίσθηση αντίθεσης, η οποία έχει σχέση με τον ‘Ανώτερο Κόσμο’, αφενός, των ιδεατών μαθηματικών αντικειμένων, αρχετύπων, ιδεών, καθαρών σχέσεων, ποιοτήτων κ.τ.ό. (‘Ουράνια’ Μαθηματικά) και τον τρέχοντα ‘κατώτερο…

0 Comments