Χρήστος Αντωνίου:  Μικρή διαδρομή στον πόλεμο των φυλλαδίων στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774-1821).

Για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1774-1821) η χριστιανική Εκκλησία αποτελούσε τον βασικό αντίπαλο στον αγώνα του για την  πνευματική και εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων, γιατί υπέθαλπε την ανεξέλεγκτη πίστη που οδηγούσε…

0 Comments

Αγγελική Γιανοπούλου: Νίκος Μυλόπουλος: Ο κλήρος του ανεκπλήρωτου, Εκδόσεις των Φίλων

«Ὁ κλῆρος τοῦ ἀνεκπλήρωτου»,  είναι η δέκατη ποιητική συλλογή του Νίκου Μυλόπουλου. Ένας «αθόρυβος» ποιητής, όπως τον παρουσιάζει στην ομώνυμη στήλη του περιοδικού «Εμβόλιμον» ο Κ.Θ. Ριζάκης  με ανέκδοτα ποιήματα…

0 Comments