Δημήτρης Γαβαλάς: Ιλουζιονισμός  -Εξαπάτηση και Ψευδαισθητισμός

Σχεδόν τα πάντα, εκτός από τα άρρητα, μπορούν να εκφραστούν σε λέξεις. Οι λέξεις μπορούν να πείσουν για τα πάντα, ακόμη και για όσα δεν υπάρχουν. Είναι κραταιά δύναμη και…

0 Comments