ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ιστορία 9,82 (σχ. 1) (΄Ελληνες και Πέρσες: δύο κόσμοι βαθύτατα διαφορετικοί) Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

     Λέγεται ακόμη ότι έγιναν τα εξής· ότι δηλαδή φεύγοντας ο Ξέρξης από την Ελλάδα άφησε στον Μαρδόνιο τη σκηνή του με όλο τον εξοπλισμό της. Βλέποντας ο Παυσανίας τον…

0 Comments