Κωνσταντίνος Μπούρας: Φίλιππος Νικολόπουλος, Όνειρα και σκέψεις στις αμερικάνικες λεωφόρους (ποίηση σε πρόζα), εκδόσεις λειμών, Αθήνα, Αύγουστος 2022, σελ. 52.

Ο Ποιητής πάντα Ποιητής είναι, ανεξάρτητα από τη μορφή που διαλέγει να εκφραστεί. Η ουσία είναι ούτως ή άλλως ενιαία. Το Όντως ον εμ-πνέει όλες τις «Εγώ Ειμί» Παρουσίες… Περί…

0 Comments