Κοσμάς Κοψάρης: «Γιώργος Χρονάς … ο μοναχικός ταξιδευτής της ύπαρξης»

          Στόχος του παρόντος κειμένου είναι μια απόπειρα κριτικής χαρτογράφησης του ποιητικού σύμπαντος του Γιώργου Χρονά. Ως προς την ποίηση του Γιώργου Χρονά, ορθά προσδιορίζεται από την κριτική ότι από…

1 Comment