Κωνσταντίνος Μπούρας: Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος του Primo Levi στο θέατρο Temporae Verum

Εικόνες ανατριχιαστικές που μένουν για μέρες στο μυαλό τού θεατή, στοιχειώνουν τα όνειρά του… και έτσι πρέπει. Γιατί μία βασική λειτουργία τού θεάτρου αρχαιόθεν ήταν η διδακτική/παιδευτική/παιδαγωγική. Βεβαίως, ο επιτονισμός…

0 Comments