Θοδωρής Σαμαράς: ένα ποίημα

πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω...     τώρα που λαλεί ξανά ο κότσυφας καλά κρυμμένος μες στις φυλλωσιές τώρα που κι οι λεύκες ζωηρεύουν πάλι και φύλλα δίδουν εξ αρχής                                                                                                                     …

0 Comments