Δημήτρης Γαβαλάς: Θεός και Μαθηματικά – Το Οντολογικό Επιχείρημα του Gödel

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζουμε το οντολογικό επιχείρημα του Gödel, που έχει και μαθηματικό-λογικό ενδιαφέρον. Ξεκινώντας από την αντίληψη του Anselm για τον Θεό: «Ο Θεός είναι αυτό, από το οποίο…

0 Comments