Δημήτρης Γαβαλάς: Εσωτερικά Θέματα 3: C. G. Jung – ο Μαγγελάνος του Ασυνειδήτου

Στις δυο προηγούμενες αναρτήσεις σχετικά με τα ‘Εσωτερικά Θέματα’ παρουσίασα τη Σοφία Άντζακα και τον Γκουρτζίεφ. Στη σημερινή παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά μέρος της τεράστιας εργασίας του C. G. Jung.  …

0 Comments