Βάλτερ Πούχνερ: Από το Μηνολόγιο του άγνωστου αιώνα, Εκδόσεις Νίκας, 2022

Πρώτη μέρα   Μόνος μου στην ακροθαλασσιά βοήθησα να βγει ο ήλιος.   Είχα το χρίσμα του υγρού, που είναι η ουσία του κόσμου, και το αλάτι στα χείλη, άξιος…

0 Comments