ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ (σχ. 1) Βιβλιοθήκη Ιστορική ΙΕ 6.  Μτφ: Γεωργία Παπαδάκη

( Ο ποιητής Φιλόξενος ο Κυθήριος2 και ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος3 ή το ελεύθερο σπινθηροβόλο πνεύμα απέναντι στην ισχύ της εξουσίας).           Στη Σικελία, ο Διονύσιος, ο…

2 Comments