Γεωργία Κακούρου-Χρόνη: Ελένη Λαδιά, Ηρώδης Αττικός, ο αισθαντικός, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2023

πάντοθεν ευδόκιμος     Η Ελένη Λαδιά στο «προλογικό σημείωμά» της δηλώνει τις αρχές που ακολουθεί στη συγγραφή της «νουβέλας» της (ο χαρακτηρισμός του λογοτεχνικού είδους ανήκει στην ίδια) Ηρώδης…

0 Comments