Χρ. Δ. Αντωνίου: Κωστής Παλαμάς: Σκύλος κοκκαλογλύφτης…

Στο προηγούμενό μου άρθρο σ’ αυτή εδώ τη στήλη με τίτλο : Κωστής Παλαμάς: Χαλκόπλαστος για πάντα καβαλάρης αναφερθήκαμε στη φράση του Κολοκοτρώνη «τσεκούρι και φωτιά» που αφορούσε τους προσκυνημένους…

0 Comments