Βάλτερ Πούχνερ: Tο νεοελληνικό θέατρο – θέατρο ευρωπαϊκό.

Mια πρώτη συγκριτική σύνθεση των προσληπτικών διαδικασιών στη νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου.   H εντατική θεατρολογική έρευνα των τελευταίων 25 ετών, ιδίως στον τομέα της ιστορίας του…

0 Comments