Βάλτερ Πούχνερ: Ποιητικώς ειπείν

Ποιητικώς ειπείν   Ο τόπος γέμισε ποιητές ο τόπος γέμισε μαθήματα δημιουργικής γραφής της φακής λογοτεχνία   απ’ τα πανεπιστήμια στις γειτονιές βραβεία σύλλογοι διαγωνισμοί τα νιάνιαρα με χάικου και…

0 σχόλια