Κασσιανής, Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή. Μετ.: Ανδρέας Φουσκαρίνης

Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε τόσες αμαρτίες Μόλις τόνιωσε πως είσαι ο θεός, σαν μυροφόρος Έτρεξε να σου φέρει τα μύρα της ταφής σου κλαίγοντας γοερά. Αλλοίμονο! Μες στην…

0 Comments