ΟΜΗΡΟΥ «Ἰλιάς»  Ψ 42-101, 138-153, 170-191, 212-225.  Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

  Η καύση τού Πατρόκλου και ο βαθύς πόνος τού Αχιλλέα    Η εμφάνιση τού Πατρόκλου στον ύπνο τού Αχιλλέα Σχ. 1 Στ. 42-101 Όμως αυτός αρνιότανε πεισματικά και πήρε…

0 Comments