Φάνης Κωστόπουλος: ΕUGÈNE  DELACROIX – Η θρησκευτική ζωγραφική του

    Αν οι άνθρωποι μεθούν με το κρασί, ο Ευγένιος Ντελακρουά μεθούσε με το  χρώμα. Ο Μπωντλαίρ -  που είναι ο πιο διορατικός από τους κριτικούς της ζωγραφικής του- λέει…

0 Comments

Κώστας Γιαννόπουλος: Ο Νίκος Εγγονόπουλος, συμμέτοχος του νυκτερινού εγκλήματος – Α’  μέρος: ο ποιητής

Μεσ' τη μονότονη βροχή τις λάσπες την τεφρήν ατμόσφαιρα τα τραμ περνούνε και μεσ' από την έρημη αγορά (...) πηγαίνουν προς τα τέρματα. ~Νίκος Εγγονόπουλος, ''Τραμ και Ακρόπολις''~         Όλα, θαρρείς,…

0 Comments

Πάσχα του Καλοκαιριού

Πάσχα του Καλοκαιριού Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. Ὁ Εἱρμὸς «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ…

0 Comments