Ευαγγελία Χαραλάμπους: Α- σχολ(ε)ία γυναικών

   Α-σχολ(ε)ία γυναικών   Το διάλειμμα αργεί. Πάντα αργεί. Μάλλον έτσι είναι φτιαγμένο: αργεί να έρθει και σπαταλιέται πολύ γρήγορα. Μάλλον ο σκοπός του είναι να μας μάθει τη σχετικότητα…

0 σχόλια