Άλμπερτ Ντίτεριχ: Νέκυια – Συμβολή στη ερμηνεία της “Αποκάλυψης” του Πέτρου. Επιμέλεια: Δημήτρης Κυρτάτας. Μετάφραση: Μαίρη Ευσταθίου. Σελίδες: 333. Εκδ. Gutenberg

Η Νέκυια είναι ένα από τα λαμπρά επιτεύγματα της γερμανικής φιλολογίας του 19ου αιώνα. Με βάση διεξοδική διερεύνηση της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, από τα ομηρικά έπη έως τα πονήματα της…

0 Comments