ΟΜΗΡΟΥ Ιλιάδα Φ 1-33, 214-221. Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

  Σχ. 1 Φ 1-33 Μα όταν στου καλοτρεχούμενου του ποταμού φτάσαν2 το πέρασμα, στου Ξάνθου3 με τα στροβιλιζόμενα νερά που ο αθάνατος τον γέννησε ο Δίας, εκεί τους χώρισε…

0 σχόλια